ρύπος

Μεταφράσεις

ρύπος

pollutantзамърсителpolluant污染物poluente污染物الملوثاتSchadstoff汚染物質 ('ripos)
ουσιαστικό αρσενικό
ουσία που μολύνει το περιβάλλον οι θαλάσσιοι ρύποι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close