σάβανο

Μεταφράσεις

σάβανο

shroud ('savano)
ουσιαστικό ουδέτερο
το σεντόνι με το οποίο καλύπτεται ο νεκρός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close