σάλα

Μεταφράσεις

σάλα

('sala)
ουσιαστικό θηλυκό
μεγάλη αίθουσα Eλάτε στη σάλα υποδοχής!
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close