σάλι

Μεταφράσεις

σάλι

shawlشالšálsjalSchultertuchchalhartiahuivichâlešalscialleショールsjaalsjalszalxaile, xaleшальsjalผ้าคลุมไหล่şalkhăn choàng披肩 ('sali)
ουσιαστικό ουδέτερο
μεγάλο μαντίλι που καλύπτει τους ώμους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close