σάλτο

Μεταφράσεις

σάλτο

('salto)
ουσιαστικό ουδέτερο
μεγάλο πήδημα δίνω ένα σάλτο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close