σάπισμα

Μεταφράσεις

σάπισμα

('sapizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να σαπίζει κτ το σάπισμα του ξύλου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close