σάρκα

Μεταφράσεις

σάρκα

плътflesh, meatchaircarnecarnecarneFleisch ('sarka)
ουσιαστικό θηλυκό
το κρέας σφιχτή σάρκα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close