σάρωθρο

Μεταφράσεις

σάρωθρο

sweeper, broom
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close