σάστισμα

Μεταφράσεις

σάστισμα

('sastizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
η σύγχυση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close