σέρβις

Μεταφράσεις

σέρβις

service ('servis)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
1. έλεγχος πάω το αυτοκίνητο για σέρβις
2. εξυπηρέτηση ξενοδοχείο με καλό σέρβις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close