σέρνω τα πόδια μου

Μεταφράσεις

σέρνω τα πόδια μου

يَجُرُّ رِجْلَيْه

σέρνω τα πόδια μου

šourat se

σέρνω τα πόδια μου

sjokke

σέρνω τα πόδια μου

schlurfen

σέρνω τα πόδια μου

shuffle

σέρνω τα πόδια μου

arrastrar los pies

σέρνω τα πόδια μου

laahustaa

σέρνω τα πόδια μου

se traîner

σέρνω τα πόδια μου

vući se

σέρνω τα πόδια μου

mescolare

σέρνω τα πόδια μου

足をひきずって歩く

σέρνω τα πόδια μου

발을 끌며 걷다

σέρνω τα πόδια μου

schuifelen

σέρνω τα πόδια μου

slepe

σέρνω τα πόδια μου

przestawić

σέρνω τα πόδια μου

arrastar os pés

σέρνω τα πόδια μου

шаркать

σέρνω τα πόδια μου

blanda

σέρνω τα πόδια μου

เดินลากเท้า

σέρνω τα πόδια μου

ayaklarını sürüyerek yürümek

σέρνω τα πόδια μου

lê bước

σέρνω τα πόδια μου

拖曳
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close