σέρτικος

Μεταφράσεις

σέρτικος

acrid, severe
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close