σήμα κινδύνου

Μεταφράσεις

σήμα κινδύνου

نِدَاءُ اسْتِغَاثَة

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

S.O.S.

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

救難信号

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

สัญญาณขอความช่วยเหลือ

σήμα κινδύνου

SOS

σήμα κινδύνου

tín hiệu cấp cứu SOS

σήμα κινδύνου

紧急呼救
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close