σίτος

Μεταφράσεις

σίτος

wheat
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close