σαβούρα

Μεταφράσεις

σαβούρα

ballast (sa'vura)
ουσιαστικό θηλυκό οικείο
άχρηστα αντικείμενα Πέταξε τη σαβούρα, σε παρακαλώ.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close