σαγρέ

Μεταφράσεις

σαγρέ

(sa'ɣre)
επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
(για επιφάνεια) που δεν είναι λεία γυαλί σαγρέ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close