σαδδουκαίος

Μεταφράσεις

σαδδουκαίος

Sadducee
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close