σακαράκα

Μεταφράσεις

σακαράκα

chignole, guimbarde, tacotbucket (saka'raka)
ουσιαστικό θηλυκό οικείο
αυτοκίνητο σε πολύ κακή κατάσταση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close