σαλιώνω

Μεταφράσεις

σαλιώνω

(sa'ʎono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
βάζω σάλιο σε κτ σαλιώνω ένα γραμματόσημο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close