σανίδι

Μεταφράσεις

σανίδι

(sa'niði)
ουσιαστικό ουδέτερο
οικείο σανίδα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close