σανιδένιος

(προωθήθηκε από σανιδένια)
Μεταφράσεις

σανιδένιος

(sani'ðeɲos) αρσενικό

σανιδένια

(sani'ðeɲa) θηλυκό

σανιδένιο

(sani'ðeɲo) ουδέτερο
επίθετο
από σανίδες σανιδένια προβλήτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close