σανσκριτική

Μεταφράσεις

σανσκριτική

sanscrit

σανσκριτική

sánscrito

σανσκριτική

dialéctica, dialética, sânscrito
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close