σανός

Μεταφράσεις

σανός

hayHaySeno (sa'nos)
ουσιαστικό αρσενικό
χόρτο από δημητριακά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close