σαπουνάδα

Μεταφράσεις

σαπουνάδα

(sapu'naða)
ουσιαστικό θηλυκό
νερό με σαπούνι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close