σαπούνισμα

Μεταφράσεις

σαπούνισμα

savonnage (sa'punizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να σαπουνίζω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close