σαπρός

Μεταφράσεις

σαπρός

rotten
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close