σαπρόφυτο

Μεταφράσεις

σαπρόφυτο

saprophyte
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close