σαρίκι

Μεταφράσεις

σαρίκι

turbanturbanTurbanTurbaaniturbanターバンtulbandTurbanturbanteטורבןturbanturbanteturbante (sa'rici)
ουσιαστικό ουδέτερο
κάλυμμα του κεφαλιού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close