σαρδόνιος

Μεταφράσεις

σαρδόνιος

(sar'ðonios) αρσενικό

σαρδόνια

(sar'ðonia) θηλυκό

σαρδόνιο

sardonicsardonique (sar'ðonio) ουδέτερο
επίθετο
σαρκαστικός σαρδόνιο χαμόγελο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close