σαρκασμός

Μεταφράσεις

σαρκασμός

sarcasm, digsarcasmo諷刺讽刺 (sarka'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
ειρωνία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close