σαρκοβόρος

Μεταφράσεις

σαρκοβόρος

carnivorous

σαρκοβόρος

carnassier, carnivore
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close