σαρκώδης

Μεταφράσεις

σαρκώδης

(sar'koðis) αρσενικό-θηλυκό

σαρκώδες

fleshy肉質carnudocarnosa肉质carnosa다육בשרני (sar'koðes) ουδέτερο
επίθετο
που έχει πλούσια σάρκα σαρκώδη χείλη σαρκώδες φρούτο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close