σαρωτής, σκάνερ

Μεταφράσεις

σαρωτής, σκάνερ

scanner
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close