σαστίζω

Μεταφράσεις

σαστίζω

nonplus (sa'stizo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
δεν ξέρω τι να κάνω από τη σύγχυση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close