σατιρίζω

Μεταφράσεις

σατιρίζω

lampoon (sati'rizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
διακωμωδώ μια κατάσταση σατιρίζω την επικαιρότητα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close