σαφένεια

Μεταφράσεις

σαφένεια

clarity, precision
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close