σαφώς

Μεταφράσεις

σαφώς

jasně

σαφώς

klart

σαφώς

klar

σαφώς

clearly

σαφώς

claramente

σαφώς

selvästi

σαφώς

clairement

σαφώς

jasno

σαφώς

chiaramente

σαφώς

はっきり

σαφώς

분명히

σαφώς

duidelijk

σαφώς

klart

σαφώς

wyraźnie

σαφώς

claramente

σαφώς

ясно

σαφώς

klart

σαφώς

อย่างชัดเจน

σαφώς

açıkça

σαφώς

một cách rõ ràng

σαφώς

明显地
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close