σαχλαμάρας

Μεταφράσεις

σαχλαμάρας

أَحْمَق

σαχλαμάρας

pitomec

σαχλαμάρας

σαχλαμάρας

Trottel

σαχλαμάρας

twerp, twit

σαχλαμάρας

imbécil

σαχλαμάρας

typerys

σαχλαμάρας

idiot

σαχλαμάρας

budala

σαχλαμάρας

cretino

σαχλαμάρας

ばか

σαχλαμάρας

바보

σαχλαμάρας

dwaas

σαχλαμάρας

tosk

σαχλαμάρας

cymbał

σαχλαμάρας

idiota

σαχλαμάρας

упрек

σαχλαμάρας

dumskalle

σαχλαμάρας

คนโง่

σαχλαμάρας

avanak

σαχλαμάρας

kẻ ngu ngốc

σαχλαμάρας

笨蛋
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close