σβύνω

Μεταφράσεις

σβύνω

erase
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close