σγουρομάλλης

(προωθήθηκε από σγουρομάλλα)
Μεταφράσεις

σγουρομάλλης

(zɣuro'malis) αρσενικό

σγουρομάλλα

(zɣuro'mala) θηλυκό

σγουρομάλλικο

(zɣuro'maliko) ουδέτερο
επίθετο
που έχει σγουρά μαλλιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close