σγουρόμαλλος

(προωθήθηκε από σγουρόμαλλη)
Μεταφράσεις

σγουρόμαλλος

(zɣu'romalos) αρσενικό

σγουρόμαλλη

(zɣu'romali) θηλυκό

σγουρόμαλλο

(zɣu'romalo) ουδέτερο
επίθετο
σγουρομάλλης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close