σεβάστηκα

Μεταφράσεις

σεβάστηκα

J'ai respecté
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close