σεβαμός

Μεταφράσεις

σεβαμός

respect
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close