σεβαστός

(προωθήθηκε από σεβαστή)
Μεταφράσεις

σεβαστός

(seva'stos) αρσενικό

σεβαστή

(seva'sti) θηλυκό

σεβαστό

respectable, respectévenerable (seva'sto) ουδέτερο
επίθετο
1. που μπορεί να το σεβαστεί κν σεβαστό αίτημα σεβαστή άποψη
2. σημαντικός σεβαστό ποσό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close