σεβαστός

Μεταφράσεις

σεβαστός

(seva'stos) αρσενικό

σεβαστή

(seva'sti) θηλυκό

σεβαστό

respectable, respectévenerable (seva'sto) ουδέτερο
επίθετο
1. που μπορεί να το σεβαστεί κν σεβαστό αίτημα σεβαστή άποψη
2. σημαντικός σεβαστό ποσό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close