σεισμικός

Μεταφράσεις

σεισμικός

(sizmi'kos) αρσενικό

σεισμική

(sizmi'ci) θηλυκό

σεισμικό

seismicsismique (sizmi'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με σεισμό σεισμική δόνηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close