σεμνοπρεπής

Μεταφράσεις

σεμνοπρεπής

solemn
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close