σεμνότυφος

Μεταφράσεις

σεμνότυφος

(sem'notifos) αρσενικό

σεμνότυφη

(sem'notifi) θηλυκό

σεμνότυφο

coy (sem'notifo) ουδέτερο
επίθετο
ο ψεύτικα σεμνός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close