σεντ

Μεταφράσεις

σεντ

Centcentcentセントcent (sent)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
υποδιαίρεση του ευρώ και του δολαρίου
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close