σεξισμός

Μεταφράσεις

σεξισμός

sexism

σεξισμός

sexismo

σεξισμός

sexismus

σεξισμός

kønsdiskriminering

σεξισμός

Sexismus

σεξισμός

sexismo

σεξισμός

seksismi

σεξισμός

sexisme

σεξισμός

seksizam

σεξισμός

sessismo

σεξισμός

性差別主義

σεξισμός

성차별

σεξισμός

seksisme

σεξισμός

kjønnsdiskriminering

σεξισμός

seksizm

σεξισμός

сексизм

σεξισμός

könsdiskriminering

σεξισμός

การกีดกันเพศ

σεξισμός

sự phân biệt đối xử do giới tính

σεξισμός

性别歧视
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close